Buntovnici s razlogom?

Zaigrajmo klasičnu igru vješala! Crtice označavaju koliko slova sadrži tražena riječ. Odaberite ono slovo za koje mislite da se nalazi u riječi, te će se ono ili postaviti na crticu ako je točno ili prekrižiti ako nije. Ukoliko pogriješite, latica cvijeta će se maknuti. Ako se maknu sve latice, molimo osvježite stranicu kako bi započeli igru ispočetka.

Prijedlog: započnite prvo sa samoglasnicima.

Jedna od glavnih tema filma kojega ćemo pogledati je…

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email